Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning

Aanvragen

°  DBA 2017007455

Aanvrager : Exportslachthuis De Coster

Bouwlaats : Bruggestraat 72 sie B nr 537 K

Onderwerp : Bouwen Electriciteits- en gascabine (pdf, 53.7 kB) 

Het dossier ligt ter inzage van 15 november 2017 tot 15 december 2017 

Beslissingen

° Lippens Hilde: Pietakkerstraat 2, 8755 Ruiselede
   Beslissing: aanleg nieuwe boorput, aanpassing CLP-verordening (pdf, 559.6 kB)

° Lippens Hilde: Pietakkerstraat 4, 8755 Ruiselede
   Beslissing: bouw : slopen stal/berging, verbouwen stal/berging, slopen berging, aanleg nieuwe betonverharding, bouwen elektriciteitscabine
                      milieu: uitbreiden met transformator 250 kVA, 2300 L gasopslag, 118 m³ mestopslag
(pdf, 520.5 kB)

° Aanvrager : N.V. Vlaamse Landmaatschappij, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Sint Gillis

  Bouwplaats : Ter hoogte van de Brandstraat 10

  Onderwerp : Aanleggen van 4 duikers (waarvan 2 op het grondgebied van Ruiselede) in uitvoering van het landinrichtingsproject Onthaalinfrastructuur Bulskampveld (pdf, 463.7 kB)

Het dossier ligt ter inzage van 1 december2017 tot 31 december 2017 

Omgevingsvergunning

Aanvragen  Klasse 1

Exportslachthuis De CosterNV - uitbreiden van een varkensslachthuis met een versnijderij 

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat Exportslachthuis De Coster NV gevestigd Bruggestraat 140A, 8755 Ruiselede een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor onbepaalde duur om, op de percelen gelegen Bruggestraat 140A te Ruiselede, kadastraal bekend te Ruiselede: Sectie B nrs. 479/E, 490/M, 491/F, 491/G, 519/R, 519/T, 519/Y een varkensslachthuis uit te breiden met een versnijderij omvattende:

Rubriek

Omschrijving

3.6.3.2

lozen bedrijfsafvalwater in Poekebeek: uitbreiding debiet van 142.000 m³/jaar naar 185.000 m³/jaar

6.4.1

opslag van 3.300 liter smeerolie

6.5.1

2 brandstofverdeelslangen

15.1.1

stalplaats voor 20 bedrijfsvoertuigen

16.3.1.2

lucht-en koelcompressoren: uitbreiding totaal vermogen van 931,5 kW naar 1.249 kW

17.3.2.1.1.1.b

opslag mazout/diesel: uitbreiding van 8.755 kg naar 10.455 kg

17.3.4.1.a

opslag van 16,984 ton bijtende vloeitstoffen (reinigingsproducten, bleekwater,…)

17.3.6.1.a

annulatie van opslag van 1.100 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen

29.5.2.1.a

metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 46 kW

45.4.e.2

opslag van dierlijke producten: uitbreiding van 1.260 ton naar 1.660 ton

12.3.2

batterijladers met een tot. vermogen van 25.5 kW

17.1.2.1.2

opslag van 1.084,2 liter gassen voor laswerkzaamheden in verplaatsbare houders

19.6.1.a

opslag van 100 m³ houten paletten

23.2.1.a

opslag van 60,3 ton kunststofbakken, paletten en verpakkingsmaterialen

39.4.1

warmtewisselaar 2.500 liter

4.4.c.1.a

machinepark snijzaal 150 kW

De aanvraag ligt gedurende de periode van 16/11/2017 tot  16/12/2017 om 11.00 u ter inzage van het publiek bij de dienst milieuvergunningen, Markt 1, 8755 Ruiselede iedere werkdag tijdens de kantooruren.
Gedurende deze periode kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen bij de Burgemeester of de milieudienst op het gemeentehuis.

 C. Milieueffectenrapport

Ruimtelijke ordening/Stedenbouw

A. Stedenbouwkundige vergunningen

° Aanvrager : De Ruyck Marienne, Meuleslag 1, 8755 Ruiselede

Plaats van de aanvraag : Bruggesteenweg sie F nr 512 A

Onderwerp : Ophogen akkerland (pdf, 46.4 kB)

Het dossier ligt ter inzage van 1 december 2017 tot 31 december 2017 

Alle aanvragen liggen gedurende de aangegeven periode ter inzage op de dienst Stedenbouw

B. Verkavelingsvergunningen

°

C. RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

D. PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan)

 E. Planologisch attest

Mobiliteit